نحوه ارسال بار

توجه : هزینه ی ارسال بار به عهده ی مشتری میباشد که به طور میانگین هزینه هر کارتن یا گالن 7 هزار تومان میباشد اما با توجه به میزان سفارش مشتری برای او تخفیف لازم در نظر گرفته خواهد شد .
ارسال کارتن ها یا گالن ها به دو نحو انجام میشود
نحوه ی اول ارسال از طریق اتوبوس میباشد که بعد از بارنامه شدن بار و بیمه شدن آن مشخصات راننده و شماره ی بارنامه برای مشتری ارسال میگردد
مشتری میتواند بار خود را در انبار تعاونی شهر خود دریافت نماید یا قبل از رسیدن بار با راننده هماهنگ کرده و بار خود را در حین مسیر تحویل بگیرد
شماره ی تعاونی مظلوم یا همسفر واقع در ترمینال شفق شهرستان اردکان برای هماهنگی هر چه بیشتر منظور شده که مشتری میتواند با این شماره تماس حاصل نماید
03532248573
 
نحوه ی دوم ارسال بار از طریق باربری میباشد که باربری های وطن ( چکاوک ) و پرنده در شهرستان اردکان ارسال بار شما مشتریان عزیز را بر عهده دارند که پس از ارسال بار شماره بارنامه برای مشتری ارسال میگردد
شماره ی هماهنگی با باربری وطن :
03532239138