Product

کنجد

کنجد

انواع کنجد موجود است .
کنجد خام و بوداده و دو بار بوجاری شده
برای مصرف خوراکی و روغن گیری و نانوایی
در گونی های نخی چهل کیلویی
کنجد ایرانی
کنجد پاکستانی
کنجد افغانی
کنجد سودانی
کنجد هندی
 

برچسب ها :